23 January 2014

Aisyah Zahiidatun Nafiisah El Shirazy (dek aisy)

Mohon do'a restunya, semoga putri kami yang bernama Aisyah Zahiidatun Nafiisah ElShirazy (dek aisy), menjadi anak yang sholehah, berbakti kepada orang tua dan guru, bermanfaat bagi agama, nusa bangsa, negara dan sesama. amin...

No comments:

Post a Comment